Anunturi

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier I debutant – din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare

Anunț - Concurs recrutare functie publica


Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcție de execuție
Data de susținere a probei scrise: 22.01.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Cămărzana, jud. Satu Mare, sediul Primăriei
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei, în perioada 22 Decembrie 2017 – 11 Ianuarie 2018, inclusiv, ora 12:00.
Concurs afişat la data: 22.12.2017, ora 12:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier clasa I, grad profesional Debutant
Descriere post
Clasa: execuție
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI STARE CIVILĂ
Localizare post
Primăria Comunei Cămărzana
Localitate: Cămărzana
Județ: Satu Mare

Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu se cere;

Atribuţiile consilier I – Stare Civilă:
1. Întocmirea actelor de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, deces)
2. Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă;
3. Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă;
4. Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe aceasta.

Bibliografie concurs

- Constituția Romaniei, republicată
- Legea nr.188/1999 privind Satutul Funcţionarilor Publici, rerepublicată
- Legea 7/2004 privind Codul de conduită a Funcționarilor Publici republicată
- Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, rerepublicată
- HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
- L 119/1996 (r2) cu privire la actele de stare civilă
- OG 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
- L 287/2009 privind Codul Civil - Secțiunea 3 – Actele de stare civilă
- OUG 65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991

Rezultate concurs

Rezultate probă selecţia dosarelor

Nume Prenume Detalii Funcție Rezultat Observații
Brândușan Florica-Monica Consilier I, grad profesional Debutant ADMIS -
Observatii:
Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data 22 Ianuarie 2018 ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Cămărzana, str. Principală, nr. 338, loc. Cămărzana, CP 447075, jud. Satu Mare
Rezultate afisate la data: 16.01.2018, ora 14:00

Rezultat probă scrisă

Nume Prenume Detalii Funcție Punctaj Rezultat Observații
Brândușan Florica-Monica Consilier I, grad profesional Debutant 95 ADMIS

Rezultat probă interviu

Nume Prenume Detalii Funcție Punctaj Rezultat Observații
Brândușan Florica-Monica Consilier I, grad profesional Debutant 97 ADMIS

Rezultat final concurs

Nume Prenume Detalii Funcție Punctaj Rezultat Observații
Brândușan Florica-Monica Consilier I, grad profesional Debutant 96 ADMIS
Rezultate afisate la data: 23.01.2018, ora 16:00