Hotararile Consiliului Local Camarzana
in anul 2017

  Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 04.01.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 1 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 20.01.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 2 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 3 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 4 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 5 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 6 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 7 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 8 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 10.02.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 9 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 10 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 11 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 13.03.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 12 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 13 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 14 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 17.03.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 15 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 16 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 17 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 16.05.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 18 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 19 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 20 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 21.06.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 21 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 22 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 23 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 24 din 2017 Anexa
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 25 din 2017 Anexa 1 Anexa 2

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 28.06.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 26 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 08.07.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 27 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 16.07.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 28 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 29 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 30 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 31.07.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 31 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 32 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 33 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 11.08.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 34 din 2017 Anexa 1 Anexa 2
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 35 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 27.09.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 36 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 37 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 38 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 07.11.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 39 din 2017
Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 40 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 41 din 2017 Anexa 1
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 42 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 43 din 2017 Anexa 1
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 44 din 2017 Anexa 1
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 45 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 46 din 2017 Anexa 1 Anexa 2

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 18.11.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 47 din 2017 Anexa

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 04.12.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 48 din 2017

Sedinta Consiliului Local Camarzana din data de 19.12.2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 49 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 50 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 51 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 52 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 53 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 54 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 55 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 56 din 2017
Hotararea Consiliului Local Camarzana nr. 57 din 2017 Anexa