Informatii
de interes public

Documente cu caracter de interes public


Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Camarzana
Raportul primarului privind starea economica si de mediu a comunei Camarzana, pe anul 2022
Raportul primarului privind starea economica si de mediu a comunei Camarzana, pe anul 2021
Raportul primarului privind starea economica si de mediu a comunei Camarzana, pe anul 2020

Raport privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Camarzana
Raport privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Camarzana, pe anul 2021

Ordinul Prefectului nr. 398 / 30.10.2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Camarzana
Ordinul Prefectului nr. 398 / 30.10.2020

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie
Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Legea nr. 52/2003 (r1) privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 52/2003 (r1) privind transparenta decizionala in administratia publica
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2021
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2020
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2018
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2014

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 - Solicitare informatii publice
Reclamatie administrativa - model
Relatii cu publicul - cerere tip
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2022
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2021
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018
Fisa de evaluare centralizata a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2015

Structura Organizatorica

Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 31.03.2023
Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 30.09.2022
Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 31.03.2022
Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 30.09.2021
Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 31.03.2021
Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 30.09.2020
Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 31.03.2020
Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 30.09.2019
Lista functiilor publice si contractuale din cadrul primariei Camarzana la 31.03.2019
Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local Camarzana
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al primarului comunei Camarzana
Codul etic si de conduita al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul primariei comunei Camarzana
Strategia de dezvoltare a comunei Camarzana 2014-2020